Koku Giderimi


00003088

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA ALANLARI
• Kağıt Fabrikaları
• Tavuk ve Yumurta Çiftlikleri
• Mezbahalar
• Kompost Tesisleri
• Çöp Kamyon ve Konteynerleri
• Terfi İstasyonları
• Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri
• Et ve Tavuk İşleme Tesisleri
• Gübre Fabrikaları
• Foseptikler
• Çöplükler
• Rögarlar
KÖTÜ KOKU GIDERIMI
• Katı Atık İşleme Tesisleri
• Arıtma Çamuru Kurutma Tesisleri
• Evsel Atıklar
• Madeni Yağ Tesisleri
• Gaz Dolum Tesisleri
• Hastahaneler
• Soğuk Hava Depoları
• Oteller
• Sigara Odaları
• Soyunma Odaları
• Çöp Suyu Koku Giderimi
• Rögarlar
İnsanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan koku
moleküllerinin tamamı burundaki algılayıcıyı uyarmaz. Genellikle bir molekülün sadece bir kısmı
burundaki algılayıcıyı uyarıp beyne uyarı gönderebilecek yapıdadır. Kötü kokuların içindeki etken
uyarıcıya göre genel olarak değişkendir. İstenmeyen kötü kokuların Odor kontrol nötralizasyonu
ile giderimi için , kokunun kaynağına bağlı olarak seçilen aşağıdaki yöntemlerin bileşkesi uygulanır.
Örneğin hidrojensülfür, amonyak, indol, merkaptan v.b. konsantrasyonu düşük oranda olup
kokusu şiddetli olan maddeler açığa çıkmaktadır. Bu da tesis bölgesinde koku
kirlenmesine
neden olmaktadır. Tesisin işletilmesi sırasında oluşan kokular ise insanı aşırı dercecede rahatsız
eder ve son zamanlarda çıkan sıkı yönetmeliklere göre bu kokuların minimize edilmesi zorunlu
hale gelmektedir.
Sisleme sistemine eklenebilecek dozlama ünitesi ile ortamın hem
hoş koku hemde yararlı kimyasallarla buluşması sağlanmaktadır. Aynı uygulama koku sorunu olan
, çöp depolama ve aktarma sahaları, geri dönüşüm merkezleri, mezbahalar, hayvanat bahçeleri
benzer mahallerde de uygulanabilir.