Yağ Bakterileri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok dayanıklı yağları bile hızla parçalayabilecek özellikte geliştirilen mikroorganizmalar, düzenli
yağtutucu
dibinde biriken çamurlarla beraber yüzey temizliğini de sağla yıp oluşan kokuları giderirler.
Bakteriler iyi beslendiklerinde yani atıklar gelmeye devamettiği sürece her 15-20 dakikada iki kat
gibi inanılmaz hızlı bir oranda çoğalırlar. Bakteriler doğanın geri dönüşümcüleridir. İnanılmaz
bakteriler
tarafından gerçekleştirilir.
* Bakteri ve enzimlerin birlikte çalışması ile hızlı ve etkin uygulama sağlar. Yağ tutucunun
çalışmasını hızlandırır v e tutucu problemlerini önler.
yok ettiği için koku kalmaz.
* Ürün periyodik olarak kullanıldığı zaman tıkanıklık bir daha oluşmaz, koku problemi kalmaz.
Klorlu solvent, alkali, asit içermez, doğa ya %100 saygılı ve tamamen zararsızdır.

UYGULAMA ALANLARI
• Yağ Tutucular
• Terfi İstasyonları
• Foseptik ve Terfi Çukurları
• Lavabolardan Gelen Kokular
• Mutfak Yer Giderleri
• Bar Giderleri
• Tuvalet ve Banyo Giderleri

UYGULAMA SONUÇLARI
• Birikme
• Taşma
• Katılaşma
• Koku
• Tıkanma sorunları yaşanmaz.
BAKTERİ KULLANILMAYAN
GİDERLERİN ZAMANLA
GELECEĞİ DURUM
BAKTERİ KULLANILMAYAN BORU
YAĞ TUTUCU