HAVUZ İŞLETME


 

vana

HAVUZ ÇALIŞTIRMA VE İŞLETME BİLGİLERİ

Ekteki çizelgede aşağıdaki işlem sırasına göre, mevcut havuzu çalıştırma sistemini, vanaları numaralandırılarak kendi havuzunuzun işletme talimatını oluşturabilirsiniz.

1- NORMAL SİRKÜLASYON İŞLEMİ
Bu işlemde, sistemden sirkülasyon pompası vasıtası ile emilen su öncelikle ön filtreden geçirilir ve büyük partiküllerin burada tutulması sağlanır. Pompa basma hattında su kum filtrelerine gönderilirken, topaklayıcı dozlaması yapılır ve çok küçük partiküllerin topaklanarak daha büyük tanecikler haline getirilip filtrede tutulması sağlanır. Filtreden temizlenmiş olarak çıkan suya, ihtiyaca göre Klor ve pH dengeleyici kimyasal verilerek su havuza gönderilir. Özel bir durum yoksa normal sirkülasyon işlemi sürekli ettirilmelidir.

Normal sirkülasyonda sistemin ihtiyacı olan suyu öncelikle havuz üstten taşmalı ise havuzun denge tankı dip emiş vanası açılmalıdır. Havuz skimmerli havuz ise, skimmer hattının vanası açılmalıdır. Pompa sistemi, buradaki suyu emebilmesi ve basması için pompanın önündeki emme vanası ve pompa vanası açılarak suya yol verilmelidir. Pompa basma hattındaki su filtreye geldiğinde, filtre vanaları suyun filtrenin suyun üstünden girip aşağıdan çıkacak şekilde ayarlanması gerekir.

Eğer sistem çok yollu vanalı ise, çok yollu vananın konumu FİLTER pozisyonda olmalıdır. Filtreden çıkan su besleme hattı vanasında açılarak suyun havuza ulaşması sağlanır. Havuza verilen su taşarak tekrar denge tankına gelecek ve sistem dayanıklı devamlılık kazanacaktır.

Yüzme havuzundaki kaçaklar ve buharlaşmadan dolayı eksilen suyu tamamlamak için su şebeke hattına bağlı şamandıra denge tankının ortasına gelecek bir noktada tesis edilerek eksilen suyun otomatik olarak tamamlanması sağlanır.

2-SÜPÜRME İŞLEMİ (VAKUM)
Bu işlem havuz dibine çöken partiküller , kum ve iri tanecikleri vakum sistemine takılacak bir süpürge yardımı ile havuz dibinden alarak öncelikle ön filtreden geçirip, iri tanecikleri burada tutarak su kum filtresine gönderir. Ve daha küçük partiküllerin burada tutulması sağlanarak temizlenmiş suyu tekrar havuza gönderme işlemidir. Bu işlem her gün ve sabahleyin kullanıcılar havuza girmeden yapılmalıdır.

Süpürge işleminin yapılabilmesi için öncelikle vakum hattının vanası açılarak emilen pis suyun pompa emme hattına gelmesi sağlanmalıdır. Büyük sistemlerde, ayrıca denge tankı veya skimmer hattının vanası da yarı açık durmalı, pompanın ihtiyacı olan su buradan sağlanmalıdır. Pompa emme ve basma vanaları açılarak süpürgeden emilen su filtrelere gönderilir. Buradaki vanalar, filtrenin üstünden gelip, alttan çıkacak şekilde ayarlanmalı. Eğer filtre çok yollu vanalı ise, çok yollu vananın FİLTER pozisyonuna getirilmesi gerekir. Buradan çıkan temizlenmiş su havuz besleme hattı açılarak havuza gitmesi sağlanır.

3-TERS YIKAMA İŞLEMİ
Normal sirkülasyon ve vakum işlemi sonunda, havuzda bulunan iri taneli bulandırıcı maddeler filtrede tutulur ve kum içindeki gözenekleri doldurarak filtrenin verimini düşürür ve nihayetinde görev yapamaz hale getirir. Havuz filtresi bu duruma geldiğinde, havuzun suyu donuklaşır ve parlaklık ışıltı kaybolur. Kum filtresinin temizlenme işlemine TERS YIKAMA İŞLEMİ denir. Kum filtresinin kirlendiğini filtrenin üzerindeki manometrenin basıncından anlayabiliriz. Eğer manometre düzenli çalışmıyor ve bozuksa değiştirilmelidir. Bu süreçte, haftada en az bir defa ters yıkama yapılmalıdır. Ters yıkama işlemi için, denge tankı emiş vanası açılır. Denge tankından emilen su, pompanın emme ve basma vanaları da açılarak suyun filtreye yönlenmesi sağlanır. Filtre ile gelen su, by-pass vanası açılarak filtrenin alt çıkışına gelmesi sağlanır ve filtre çıkış vanasının açılarak suyun tersten filtrenin altına girmesi sağlanır. Ve yukarı doğru hareket eden su, buradaki pislikleri havalandırır ve filtre üst girişindeki ters yıkama vanası açılarak pis suyun tahliye edilmesini sağlar.

Eğer filtremiz çok yollu vanalı ise, pompa basma hattına kadar aynı şekilde düzenlenir. Filtre çok yollu vanası BACK WASH (Ters Yıkama) pozisyonuna getirilir ve suyun tahliyeye gitmesi sağlanır. Ters yıkama işlemi, ters yıkama göstergesinden temiz su gelene kadar devam ettirilmelidir. (2-5 dakika)

4-DURULAMA İŞLEMİ
Ters yıkama işlemi yapılır yapılmaz hemen ardından durulama işlemi yapılmalıdır. Durulama yapılmadan normal sirkülasyon işlemine geçilirse, filtrenin içinde muhtemelen kalan pislikler havuza gidebilir. Bu da havuzun görünümünün kısmen bozulmasına sebep olacaktır. Bu işlem için denge tankı vanası açılarak alınan su pompa emme ve basma vanası açılarak filtreye gitmesi sağlanır. Burada suyun filtrenin üzerinden girecek ve alt çıkıştan çıkacak şekilde vanalar ayarlanır.
Daha sonra filtreden çıkan tortulu su, durulama vanası açılarak tahliyeye gönderilir. Eğer filtreniz çok yollu vanalı ise, pompa basmadan gelen su, çok yollu vana konumu RİNSE (Durulama) pozisyonuna getirilerek filtrenin durulama yapması sağlanır ve su tahliyeye gider. Bu işlem ters yıkama şişesinden temiz su gelene kadar devam eder. (1-2 dakika)

5-DİREK BOŞALTMA İŞLEMİ
Acil bir nedenle veya sezon başında havuzdaki suyun boşaltılması için yapılması gereken işlemdir. Bu işlem için;
1- Havuz dip emiş vanası açılır.
2- Pompa emme ve basma vanaları açılır ve basma kolektörüne gelen suyu buradaki direk boşaltma vanası açılarak tahliyeye gönderilir.

Direk boşaltma vanası yok ise, ters yıkama hattındaki vanalar açılarak da su tahliye edilebilir. Eğer sistem çok yollu vana ise; çok yollu vananın konumu WASTE (Logar) pozisyonuna getirilerek suyun tahliyeye gitmesi sağlanır.

6-KAPALI

Bu pozisyonda kum filtresi devre dışı bırakılır.Filtrenin kapağının açılıp mudahale edilebilmesi için seçilen vana konumudur.

7-BY PASS

6 yollu vana bu konumda iken kum filtresine su girmeksizin by pass edilerek havuz suyu sirkilasyon ettirilir.Havuzun kapalı olduğu dönemlerde havuza verilecek ve filtreye girmesi istenilmeyen kimyasal uygulamalar için tercih edilen vana konumudur.