HAVUZ ANALİZLERİ


sl-01

 

 

HAVUZ SUYU ANALİZLERİ

 

SERBEST KLOR ANALİZİ

 

Test kitinin Cl bölümüne test edilecek havuz suyundan 10 ml.numune su doldurulur.İçerisine 1 adet DPD No:1 tableti atılır ve tablet eriyene kadar çalkalanır.Oluşan renk kit üzerindeki renk skalası ile karşılaştırılır.En uygun renk bize sudaki klor miktarını verir.Havuz suyunda klor miktarı açık havuzlar için 1-3 ppm arası,kapalı havuzlar için 1-1,5 ppm arası olmalıdır.Eğer havuz suyunda klor miktarı istenilen seviyenin üzerinde ise açık havuzlarda buharlaşma ile bu oran gün içerisinde düşecektir.Ancak kapalı havuzlarda havalandırma ve taze su takviyesi yapılmadan kendiliğinden klor seviyesinin düşmesi beklenemez.

 

BAĞLI KLOR ANALİZİ

 

Test kitinin Cl haznesine serbest klor ölçümü için daha önce atıp eritmiş olduğumuz DPD N0:1 tabletli karışımı dökmeden üzerine DPD No:3 tableti ilave edilir.İyice eriyene kadar çalkalanır.Oluşan renk renk skalası ile karşılaştırılır.Okunan değer ile daha önce okuduğumuz serbest klor arasındaki fark bize sudaki bağlı klor oranını verir.Örneğin DPD No:1 ile serbest klor oranı 1,2 ppm ölçüldü,DPD No:3 ile ölçülen değer 1,5 ppm ise sudaki bağlı klor miktarı 1,5-1,2 =0,3 ppm dir.

Havuz suyunda bağlı klor oranı 0,2 ppm.in altında olmalıdır.Bu oran yüksek ise yapılması gerekenler;

 

1-Havuza bol miktarda taze su takviyesi yapılmalıdır.

2-Kapalı havuzlarda ortam havalandırması iyi olmalıdır.

3-Havuz üstten sıvı klor ile şoklanmalıdır.

 

pH ÖLÇÜMÜ & DENGELENMESİ

 

Test kitinin pH bölümüne test edilecek havuz suyundan 10 ml.numune su doldurulur.İçerisine 1 adet Phenol Red tableti atılır ve tablet eriyene kadar çalkalanır.Oluşan renk kit üzerindeki renk skalası ile karşılaştırılır.En uygun renk bize sudaki Ph oranını verir.İdeal pH aralığı 7,2-7,8 arasıdır.pH aşırı düşük ise havuzda asit miktarı fazla demektir.Bu durumda havuza pH yükseltici kimyasal ilavesi yapılmalıdır.pH yüksek ise havuzda asit miktarı azdır.Bu durumda pH oranını düşürebilmek için havuza pH düşürücü asit ilave etmemiz gereklidir.pH oranını 0,1 birim düşürmek için 100 m3 suya 1 Kg pH düşürücü asit ilave edilmelidir.